Visie:
Bij gastouderopvang Fijn voor Klein staat het kind voorop. Ieder kind mag zichzelf zijn en op zijn eigen manier groeien en ontwikkelen.
De kinderen spelen en leren in een veilige en liefdevolle omgeving, waardoor de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ik geloof in een liefdevolle, positieve benadering, waarbij ieder kind uniek mag zijn en we van fouten maken leren.
Ik vind het belangrijk de kinderen handvaten aan te bieden, om te kunnen spelen en ontdekken. Ik zorg voor voldoende activiteiten en materialen om de kinderen op een positieve manier te stimuleren.

Ik neem zoveel mogelijk de regels en het ritme van thuis over, zodat de opvang goed aansluit op de thuissituatie.
Het spelen, eten en slapen gebeurt volgens een vast dagritme, wat de kinderen regelmaat en duidelijkheid biedt.

In het belang van het kind, vind ik het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders.
Ieder kind krijgt een oppas schriftje, waarin u elke dag kunt lezen wat u kind heeft gedaan en wanneer hij/zij heeft geslapen. Ook kan ik in het schriftje lezen wat de kinderen thuis hebben gedaan en of er bijzonderheden zijn.
Het gastouderbureau zorgt elk jaar voor een evaluatiegesprek tussen ouders, gastouder en gastouderbureau.

VVE KIKI:
Als gastouder maak ik gebruik van het veelzijdige voorschoolse educatie programma "KIKI", speciaal voor kinderen van 0-4 jaar oud.

Beer KIKI woont bij gastouderopvang Fijn voor Klein. De kinderen kunnen met KIKI de beer spelen, hem aankleden enzovoort.
Elke maand behandelen we een nieuw thema, wat geleverd wordt door VVE KIKI. Bij dit thema horen verhaaltjes, liedjes, spelletjes en knutselwerkjes.
Op deze manier worden de kinderen op een leuke manier geprikkeld in hun ontwikkeling.
Voorbeelden van thema's zijn: boerderijdieren, verkeer, op de camping, bij de dokter.